Kategorie: Novinka

Česká republika, prostřednictvím prezidenta ASDSČR Romana Šedého, požádala o možnost organizování IPSC level V závodů v PCC (Pistol Calibre Carbine) a Mini rifle.
Tento závod, pokud by byl schválen, by se konal na přelomu srpna/září 2020 na střelnici Hodonice. Organizací závodu by se ujal zkušený střelecký klub Extreme Gun Group, pořadatel Extreme Euro Open závodů.

Sloty pro EHC 2019 Srbsko

Vážení zájemci o reprezentaci,

Dnes ráno jsme obdrželi v 1 kole 15 slotů pro EHC2019 v Srbsku. Budeme samozřejmě žádat dodatečné sloty, ale již teď je zřejmé, že se na spoustu z vás nedostane. Proto si dovoluji požádat vás, kteří váhají s účastí, aby mne neprodleně, nejpozději do 15.2.2019 informovali. Poté zašleme konečný požadavek na dodatečné sloty organizátorovi.

Následovat bude platba startovného na účet asociace.

Jakub Heglas

Návrh zákona o zbraních

Vážení příznivci ASDS ČR,

Dovoluji si vám předložit, stále pracovní verzi, odkaz na nový zákon o zbraních. V expertní komisi na MVCR je zastoupení ASDSCR od začátku a za sebe musím říci, že právníci na MVCR udělal obrovský kus pozitivní práce.

Je to samozřejmě i vizitkou dobré práce různých zájmových organizací, výrobců zbraní, munice aj.
Účinnost zákona se předpokládá na rok 2022, bude však muset projít kromě mezirezortním schválením zejména Parlamentem ČR.

Vítám rozbor a komentáře některých expertních skupin, dlouhodobě se věnující této problematice a proto přidávám velice užitečné odkazy.

https://www.gunlex.cz/zbrane-a-legislativa/legislativa/3327-zbranova-legislativa-novy-zakon-o-zbranich?fbclid=IwAR3OX1zW6lz7IzK7rfzNBddIDL4w8V6hHEdjStZ2DfSiII4_mFC1BEJkapg

http://zbrojnice.com/2019/01/14/navrh-noveho-zakona-o-zbranich-i-implementace-zasobniky-tlumice-a-expanzni-strely/ (jsou tam již 3 díly rozboru ZaZ)

 

Samotný dokument naleznete na stránkách MVCR – https://www.mvcr.cz/clanek/navrh-noveho-zakona-o-zbranich.aspx

 

Jakub Heglas

 

 

Zrušení ME IPSC v Pušce

Bohužel přinášíme špatnou zprávu pro reprezentanty, kteří se chystají na ME IPSC v pušce, konané ve Švédsku.
Z důvodu masivních požárů, se pořadatel rozhodl 10 dnů před konáním mistrovství zrušit, respektive přesunout závod na zatím neznámý termín v roce 2019

Situaci budeme nadále sledovat

Jakub Heglas