Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.asdscr.cz/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

O ASDS ČR

Organizace

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky vznikla dne 8. 6. 1992, tehdy jako sdružení občanů. S ohledem na změny legislativy se ASDS ČR stala v roce 2016 svazem spolků.

   


Orgány spolku

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s. má stanovami zřízeny tyto orgány:

  1. Členskou schůzi, jakožto nejvyšší orgán ASDS ČR
  2. Statutární orgán ASDS ČR - Prezident ASDS ČR
  3. Kontrolní komisi ASDS ČR
  4. Generální sekretář ASDS ČR
  5. CNROI- Český národní institut rozhodčích

Prezident ASDS ČR

Prezidentem Asociace sportovní dynamické střelby je Martin Novotný


Sekretář ASDS ČR

Sekretářem Asociace sportovní dynamické střelby byla jmenována Mgr. Markéta Samková


Kontrolní komise ASDS ČR

Asociace sportovní dynamické střelby má zřízenu kontrolní komisi, k níž mohou členové podávat podněty a návrhy. Kontrolní komise je odpovědná dle stanov ASDS ČR členské schůzi.

Členy této komise jsou:

Předseda komise: Jaroslav Pulicar
Člen Komise: Jiří Komínek
Člen Komise: Martin Vohnout


DILLIGENTIA - VIS - CELERITAS