Bezpečnostní zkouška

Bezpečnostní zkouška

Bezpečnostní zkouška ASDS ČR (dále jen BZ) slouží k ověření základních znalostí pravidel IPSC a bezpečnostních návyků při střelbě, které jsou nezbytné pro bezpečné absolvování soutěží, pořádaných dle pravidel IPSC. BZ je bez výjimek vyžadována jako základní předpoklad pro účast na soutěžích úrovně Level II. a vyšší, pořádaných v rámci činnosti ASDS ČR.


Zkušební komisaři


Předpisy


Diligentia - Vis - Celeritas