Kontakty na ASDS ČR

Sídlo asociace

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.
Sídlo: U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, Holešovice
IČ: 45768811, zapsán u MS v Praze, sp. zn.: L3466
Číslo účtu : 68331041 / 0100 (KB Praha 4)

Adresa pro doručování písemností:         Družstevní 192, 373 67, BOREK

 DILLIGENTIA - VIS - CELERITAS