Rozhodnutí, šablony a předpisy

Rozhodnutí CNROI

 • Rozhodnutí

  Rozhodnutí Výkonného výboru CNROI


Evidence bodů

 • Evidence bodů

  Přístup do evidence bodů CNROI


Šablony

 • Evidence

  Bodová evidence CNROI

 • CRO

  Přihláška CRO

 • RM

  Přihláška RM

 • RO

  Přihláška RO

 • SO

  Přihláška SO


Předpisy

 • BZ

  Předpis o bezpečnostní zkoušce a seznam zkušebních komisařů


 • Evidence bodů

  Evidence bodů CNROI

 • Předpis evidence

  Předpis evidence bodů CNROI

 • Kvalifikace CNROI

  Kvalifikační předpoklady pro CNROI

 • Krédo

  Krédo rozhodčích CNROI

 • Oděv

  Oděv rozhodčích v CNROI


"BEZPEČNOST BUDE VŽDY MÝM PRVOŘADÝM CÍLEM."